Fördelarna med en städlista

Vi kan nog alla hålla med om att städning kan vara en knepig syssla. Det kan bli ännu mer avskräckande och tröttsamt om vi inte är organiserade på ett effektivt sätt när det gäller våra städningsmetoder. En städlista är ett verktyg som vi kan använda för att få en bättre organiserad, mer målinriktad och effektivare städning.

Syftet med en städningslista

Syftet med en städningslista är att den ska påminna oss om vad som behöver städas och när det behövs städas. Alla städningsbehov i hemmet baseras på vad de är, om de ska utföras dagligen, veckovis, månadsvis, halvårsvis och årsvis. När vi skapar en komplett lista över alla städningsbehov i vårt hem, organiserad efter på hur mycket tid som krävs, har vi effektivt skapat en städlista åt oss själva som hjälper oss så länge som vi kommer att hålla på med städning.

När behövs det städas?

Vi stöter ofta på människor som städar sina hem baserat på deras upplevelse av hur smutsigt ett område har blivit. Problemet med detta sätt att se på saken är att när ett område har städats låter vi området vara tills det blir smutsigt igen. Hur lång tid det tar för ett visst område för att bli smutsigt varierar alltid, så det är svårt att bestämma när det faktiskt bör städas. Här kommer nyttan av en städlista fram. En städningslista kommer att kunna berätta exakt när någon del av huset måste städas. Och om du fortsätter att följa en städlista kommer du att kunna minska den tid det normalt tar att städa huset.

Rengöring badrum

Vi ska ge ett enkelt exempel för att beskriva processen för dig och hur den fungerar. Låt oss använda badrummet som exempel. I mitt eget hushåll var badrummet ett rum som städades allt från några veckor till några månader efter det hade städats. När jag började använda en städningslista, visade den mig att jag borde städa badrummet minst en gång i veckan. När jag städade badrummet efter min lista såg jag att badrummet alltid verkade rent och var mycket sällan väldigt smutsigt. Det samlade inte på sig så mycket smuts och det krävdes inte någon större ansträngning från min sida när det var dags för den veckovisa skrubbningen. Den tid som jag normalt tillbringade i badrummet varierade från 30 minuter till en timme. När jag började använda en städningslista minskade tiden drastiskt till ca 10 till 15 minuter. Snacka om tidsbesparing!

Städschema

Det som är bra med att följa en städlista är att den öppnar upp för nyttan av ett annat verktyg – ett städschema. Ett städningsschema och en städlista går hand i hand, som ler och långhalm. Även om en städlista och ett schema kan användas separat, kan du lika gärna använda båda om du ändå ska använda en. Listan är det första steget till att använda ett städschema, den sätter upp och organiserar all information som du behöver – du behöver bara sätta den i verket! Detta kommer i praktiken att medföra att alla dina städningssysslor är märkta och listade i kategorier enligt dagliga, veckovis, månadsvis, halvårsvis och årsvisa sysslor. Allt som kommer att krävas av dig är att du är konsekvent. När vi misslyckas med att vara konsekventa börjar hela processen att rasa och vi går tillbaka till dåliga vanor.

Städlistor förenklar vardagen

För att förenkla ditt liv när det gäller städning råder vi starkt att du gör en städlista och ett schema för att hjälpa dig med städningen av ditt hem. Dessa två verktyg skapar en kraftfull lösning när de används tillsammans för att spara tid och energi vid städning av våra hem. Verktygen garanterar också på egen hand en långsiktig effektivitet som kan pågå så länge som vi vill, om vi är konsekventa när vi använder dem.