Asbestsanering – hur du gör det själv

Är du i behov utav en asbestsanering? För många år sedan var asbest ett material som användes för att bygga hus. Men mot slutet av 1970- och 1980-talet upptäcktes att detta material var orsaken till många allvarliga sjukdomar som människor fick. Regeringar över hela världen förbjöd användningen av asbest i byggnader. Tillverkningen av detta material fasades gradvis ut och det togs bort från byggnader som redan hade det.

Här är riktlinjer för asbestsanering – Så tar du bort asbest själv

Vissa människor som har asbest i sina byggnader hävdar att det är ganska dyrt att anställa en expert för att ta bort det, de väljer då kanske att göra jobbet själva. Så länge du har lämpliga säkerhetsåtgärder i åtanke kan du ta bort upp till 10 kvadratmeter bunden asbest. Mer än 10 kvadratmeter kräver dock expertis från ett licensierat saneringsföretag.

1. Arbeta med asbest säkert

Se till att du använder rätt personlig skyddsutrustning som godkänts av lokala myndigheter, är du exempelvis från Australien är det Australian Standards approved Personal Protective Equipment som gäller, och detta förkortas (PPE). Dessa inkluderar en mask, ett huvudskydd, ett par handskar, overall och skyddsglasögon.

Rök, ät eller drick aldrig på platsen. Detta säkerställer att du inte andas in eller sväljer något asbestdamm. Tvätta händerna och ansiktet noggrant med tillräckligt med vatten och tvål innan du äter dina måltider och när du är klar för dagen.

Undvik att använda elverktyg eftersom de kan öka frisättningen av fibrer. Att använda högtrycksmaskiner för vattenrengöring bör också undvikas och om det ändå händer av misstag bör du ringa en expert för att de ska fortsätta med uppgiften. Låt området bli vått försiktigt med tillräckligt med vatten för att förhindra att asbesten blir luftburen.

Undvik att borra och skära i material som innehåller asbest eftersom fibrerna kan bli luftburna. Undvik också att tappa materialet för att minimera olyckor.

2. Informera människor om din asbestsanering

Låt din familj och grannar veta att du tar bort ett skadligt ämne. Spärra det drabbade området tills hela jobbet är klart, inklusive städning. Detta kommer att förhindra spridning av skadligt material till opåverkade områden.

3. Förbered området för att ta bort asbest

Lägg plastskydd under arbetsområdet för att undvika förorening av golvet.

Stäng alla fönster, dörrar och ventilationsrör för att förhindra att damm kommer in i ditt hus. Se till att täta av områden som dammet kan sippra in i, som exempelvis under dörrarna.

Se till att barnleksaker inte finns i närheten.

4. Rengöring efter du sanerat asbest

Fukta alla asbesthaltiga material och stapla dem försiktigt i täta plastpåsar. Se till att påsarna är tydligt märkta som giftigt avfall. Gnugga inte materialen mot varandra eftersom det kan orsaka frigöring av fibrer.

Ta bort materialet från platsen så snart de är förseglade och rengör området noga (se till att området är vått under rengöringen).

5. Avfallshantering av asbest

Släng aldrig detta avfall i vanliga soptunnor, eftersom det kan orsaka ytterligare kontaminering.

Se till att allt asbesthaltigt material endast kasseras i områden som är avsedda för sådant avfall.

Sanering av asbest är en farlig och komplicerad uppgift. Det är viktigt att notera att en sådan borttagningsprocess kräver att du vidtar många försiktighetsåtgärder. Framför allt rekommenderas att anställa en licensierad och erfaren entreprenör. Genom att göra detta kan du försäkra dig om att arbetet kommer att utföras perfekt och att saneringen sker korrekt. Hör med din lokala städfirma i Stockholm om de kan hjälpa dig.